Cập nhật tình hình mua bán hàng ngày quỹ SPDR Ngày 17 - 08 - 2020

Cập nhật tình hình mua bán hàng ngày quỹ SPDR

Cập nhật tình hình mua bán hàng ngày quỹ SPDR Ngày 17 - 08 - 2020
Cập nhật tình hình mua bán hàng ngày quỹ SPDR Ngày 17 - 08 - 2020

\

Ngày 17.08.2020 . Sau những ngày bán ra liên tiếp để chốt lời. Thì Quỹ SPDR đã tiếp tục mua vào 4.09 Tấn Vàng. Đánh dấu cho sự tăng trưởng tiếp theo của Vàng .

 

 

Xem thêm:  Phân tích Đồng Vàng của UFF INVEST tuần từ 17 đến 21 tháng 8