Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 18 - 08 - 2020

Cập nhật tình hình mua bán hàng ngày quỹ SPDR

Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 18 - 08 - 2020
Cập nhật tình hình mua bán hàng ngày quỹ SPDR
Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 18 - 08 - 2020

Ngày 18.08.2020 . Sau khi mua vào 4.09 Tấn Vàng vào ngày 17 thì sang ngày 18 Quỹ đã ko giao dịch. Vàng vẫn đang trên đà tăng trưởng theo đúng như phân tích