Cặp tiền EUR USD Chiến lược Tuần từ ( 08/06 – 13/06)

Cặp tiền EUR USD Chiến lược giao dịch forex Tuần từ ( 08/06 – 13/06)http://fx.uff.vn/admin/posts?lang_id=1

Cặp tiền EUR USD Chiến lược Tuần từ ( 08/06 – 13/06)
Cặp tiền EUR USD Chiến lược Tuần từ ( 08/06 – 13/06)

Chiến lược Tuần từ ( 08/06 – 13/06)

Cặp tiền EURUSD

Biều Đồ Khung W

 

Nhìn vào biểu đồ ở trên chúng ta thấy EURUSD đang tiếp diến một xu hướng tăng giá rất mạnh. Trước  một đồng USD suy yếu và hỗ trợ bởi chính sách bơm tiền hỗ trợ mở cửa lại nền kinh tế các nước EU. Giúp đồng EUR phục hồi tăng trở lại, Chiến lược của chúng tôi canh By tiếp khi có đợt giảm hồi điều chỉnh. 

 

 

Biểu Đồ Khung Daily

Quan sát khung ngày cho ta thấy rõ hơn, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/6. Đã xuất hiện một lực giảm điều chỉnh trong ngắn hạn, chiến lược ngày 08/06 canh By vùng 1.11445

SL: 1.08468

TP: 1.14977

 

 

Biểu Đồ Khung H4

Các bạn thấy EURUSD khung H4 đang chạy trong kênh tăng giá, đang có nhịp hồi điều chỉnh. Canh khi giá phản ứng quay lại trend By lên theo xu hướng. Các bạn tuân thủ kỷ luật, chúc các bạn giao dịch hiệu quả.

Phân tích từ UFF Team