Lưu ý sử dụng hiệu quả đường trung bình trong forex

Lưu ý sử dụng hiệu quả đường trung bình trong forex

Lưu ý sử dụng hiệu quả đường trung bình trong forex
sử dụng hiệu quả đường trung bình trong forex
Lưu ý sử dụng hiệu quả đường trung bình trong forex

Lưu ý sử dụng hiệu quả đường trung bình trong forex

Dưới đây là những điều mà trader cần nắm về đường trung bình, giúp bạn sử dụng đường trung bình hiệu quả hơn.

Đường trung bình động 20 thường là dấu hiệu thể hiện xu hướng ngắn hạn, Đường trung bình động chu kỳ 50 thể hiện xu hướng trung gian và Đường trung bình động chu kỳ 200 thể hiện xu hướng dài hạn của thị trường.

Trong các thị trường có xu hướng mạnh, đường trung bình động chu kỳ 5 và 10 thường theo sát được hành động giá và cung cấp co trader điểm vào lệnh và thoát lệnh đáng tin, và giúp bạn có thể dời stoploss đi theo xu hướng.

Đường EMA thường phản ứng nhạy với giá gần đây hơn SMA.

Đường SMA cho trader thấy vị trí mà các trader lớn và nhỏ có khả năng sẽ tham gia giao dịch. Đường trung bình động còn có ý nghĩa là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, tuy nhiên nó phụ thuộc nhiều vào cách các nhà giao dịch khác phản ứng khi giá chạm vào Đường trung bình hoặc các mô hình được hình thành ở đây.

Khi sử dụng đường trung bình động chu kỳ 200 trên biểu đò của bạn, thì nó thường thể hiện xu hướng dài hạn và tâm lý của trader. xu hướng tăng thường là khi giá nằm trên đường MA 200, và xu hướng giảm thường là khi giá nằm dưới đường MA 200. MA 200 là chỉ báo rất hữu ích trong việc xác định xu hướng thị trường.

Khi đường trung bình động chu kỳ 50 cắt qua đường trung bình động chu kỳ 200 theo cả hướng lên và hướng xuống, thì nó được cho là một dấu hiệu mạnh trong sự thay đổi xu hướng của thị trường. Nếu MA 50 cắt lên MA 200 được coi đó là tín hiệu “giao cắt vàng”, còn MA 50 cắt xuống Ma 200 thì nó được coi là tín hiệu “giao cắt chết”.

Giá kiểm tra lại và bật khỏi đường SMA 50 đó là cơ hội giao dịch tốt cho trader.

Khi giá tiếp cận đường trung bình động chu kỳ 200, thì đó là một cơ hội tốt để tham gia giao dịch. Nhưng nếu bạn thua lỗ.

Một số trader sử dụng tín hiệu vào lệnh là khi đường MA chu kỳ nhỏ giao cắt với đường MA có chu kỳ lớn hơn. trader tiên phong trong cách giao dịch này đó là Richard Donchian, ông sử dụng sự giao cắt của hai đường MA 5 và MA 20 để tìm tín hiệu giao dịch.

Một số nhà giao dịch theo dõi độ dốc của đường trung bình và coi đó là tín hiệu thể hiện xu hướng có khả năng tiếp tục hoặc thay đổi.